Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výystavba KOST - sídlisko OsloboditeľovVytlačiť
 

DOST_osloboditelov.JPG

ČO JE DOMOVÁ ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA?

Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) predstavuje modernú technológiu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV). Zariadenie slúži na prípravu tepla na vykurovanie a ohrev TÚV len pre koncových odberateľov bytového domu, v ktorom je umiestnené. DOST je napojená rozvodmi na zdroj tepla (tepláreň alebo kotolňu), ktorý je súčasťou systému centrálneho zásobovania teplom.

DOST má vysokú technickú životnosť, bezhlučnú prevádzku a nízku poruchovosť. Zariadenie je bezobslužné a monitorované centrálnym dispečingom 24 hodín denne.

Hlavným prínosom DOST pre obyvateľov bytového domu je zníženie nákladov na prípravu TÚV a zvýšenie komfortu dodávok tepla s možnosťou individuálnej regulácie vykurovania a prípravy TÚV. 

Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK) priamo v bytovom  dome - TÚV a ÚK budú pripravované individuálne podľa požiadaviek a potrieb bytového domu.

Nezávislosť od ostatných bytových domov - Bytový dom si môže nastaviť vlastný režim dodávky a vlastnú reguláciu TÚV a ÚK. Napr. dodávku TÚV bude mať k dispozícii aj 24 hodín denne a vykurovaciu sezónu začne a ukončí na základe potrieb obyvateľov.

Presné a transparentné meranie spotrebovaného ÚK a TÚV - Teplo spotrebované na prípravu TÚV bude merané priamo v zariadení DOST a teplo na ÚK na výstupe z DOST.

Žiadne náklady spojené s inštaláciou a prevádzkou DOST - Tieto náklady hradí skupina Veolia Energia Slovensko ako prevádzkovateľ zariadenia. 

Údržba, servis a pravidelné revízie DOST počas celej doby prevádzky zariadenia - Všetky tieto činnosti zabezpečí Veolia Energia Slovensko ako prevádzkovateľ zariadenia. 

prevzate zo stranky: http://www.vesr.sk/sk/domova-odovzdavacia-stanica-tepla-0

 


 
 
webygroup
Weblogo

071234

21.7.2018
ÚvodÚvodná stránka