Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Domový poriadok

Domový poriadok správcu

Domový poriadok SBD Lučenec
 Domovyporiadok.pdf (227 kB) (227 kB)

 

 Všeobecné ustanovenia 

 Úvodné ustanovenia

1. Tento domový poriadok upravuje podmienky a spôsob užívania bytových domov, bytov, nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu vo vlastníctve a v správe SBD Lučenec.

2. Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome upravuje Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Povinnosti vzťahujúce sa na užívanie bytov, nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu upravené v tomto domovom poriadku sú záväzné pre

  • vlastníkov bytov v dome, ich rodinných príslušníkov a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,
  • nájomcov bytov v dome, ich rodinných príslušníkov a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,
  • ostatné príbuzné osoby a návštevy,
  • osoby, ktoré byt užívajú na základné podnájomného vzťahu,
  • užívateľov nebytových priestorov.

Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov pri užívaní bytov

CELÉ ZNENIE DOMOVÉHO PORIADKU SI PROSÍM STIAHNITE Z PRÍLOHY.

 


 

Domový poriadok správcu

Domový poriadok SBD Lučenec
 Domovyporiadok.pdf (227 kB) (227 kB)

webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151063

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka